Terug naar techniek.
Ontsteking
Er gaan dus een grote hoeveelheid methanol (99,6% alcohol) en lucht in een motor. Dit alles moet natuurlijk verbranden. Daarom monteren wij speciale MSD Pro Mag ontstekingen.

De ontsteking bestaat grofweg uit vier hoofdcomponenten. Allereerst is er een zogenaamde 'Magneto'. Dit onderdeel is een generator en een verdeler. In de onderkant van de magneto bevindt zich in feite een hele krachtige dynamo. Deze wordt aangedreven door de nokkenas van de motor. De magneto zorgt dat er een spanning en stroom opgewekt wordt. Hiermee kunnen we echter nog niet een mengsel ontsteken. De opgewekte stroom van 20 ampère (!) gaat van de magneto naar de 'pointsbox'. De pointsbox is eigenlijk een digitale versie van de mechanische contactpunten die je normaal aantreft bij magneetontstekingen. De pointsbox zorgt ervoor dat het tijdstip en de duratie van de vonk optimaal zijn bij een bepaald motortoerental. In het kort zorgt de pointsbox voor een optimaal gedrag van de vonk. Na de pointsbox gaat de opgewekte stroom door een bobine. Een bobine zorgt ervoor dat de spanning van het stroompje enorm wordt verhoogd. Dit is noodzakelijk om vonkoverslag te creëren tussen de elektrodes van de bougie. De bobine krikt de spanning op tot zo'n 45.000 volt. In de bovenkant van de magneto zit de verdeler die de vonkstromen via de bougiekabels over de 8 cilinders verdeelt. Als laatste is de 'trigger' van groot belang. De trigger is een sensor op de krukas die telkens op hetzelfde moment een signaaltje geeft aan de pointsbox dat er gevonkt moet worden.


Verschil tussen een gewone en race ontsteking door MSD